Skip to content

Dlaczego branża IT jest dobrym wyborem na przyszłość dla kobiet

Pomimo zawirowań gospodarczych związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, pandemią, recesją czy inflacją, branża IT ma się naprawdę dobrze i wciąż się rozwija. Według prognoz Gartnera, w 2023 roku światowe wydatki na IT (w tym na oprogramowanie oraz usługi IT) wzrosną o 2,4% i wyniosą 4,5 bln USD. 

Trendy a nowa przestrzeń na miejsca pracy

Technologie stają się niezastąpione dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego też w ostatnich latach możemy obserwować kilka kluczowych trendów, które z roku na roku się umacniają i które kształtują rynek pracy, oraz nowe miejsce na nim, również dla kobiet. Jednym z takich trendów, już od kilku lat jest sztuczna inteligencja/machine learning, które coraz częściej znajdują zastosowanie w rozwoju medycyny, usługach czy przemyśle. 

Te innowacyjne rozwiązania technologiczne, mogą przyczynić się między innymi do zrównoważonego rozwoju, który staje się priorytetem w kontekście gospodarczych regulacji międzynarodowych.. W jaki sposób? Dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów, możemy zminimalizować koszty i utratę energii, ale również lepiej zrozumieć zachowania konsumentów oraz oferować im dopasowane rozwiązania. 

Kolejnym istotnym trendem jest rozwój technologii no-code,  które umożliwiają tworzenie aplikacji oraz MVP bez konieczności znajomości języków programowania oraz technologii low-code. Technologie te zdecydowanie pozwalają na oszczędność czasu i obniżenie kosztów realizacji danego projektu. Według danych Gartnera, w 2023 roku będzie czterokrotnie więcej developerów no-code niż klasycznych, zaś  w 2024 roku 65% aplikacji będzie bazowało na stacku no code/low code.

Trend ten, otwiera całkowicie nowe możliwość wejścia do branży IT, nie tylko dla osób które posiadają wykształcenie techniczne, ale również dla tych, które chcą się przebranżowić i pracować w nowych technologiach. Znosi on bariery programowania i umożliwia tworzenie aplikacji, bez specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy programistycznej. Dzięki temu zwiększa on również szansę dla kobiet na pracę w obszarze AI, niezależnie od tego czy wcześniej pełniły rolę project managerki, graficzki czy specjalisty ds. HR. 

Dynamiczny proces cyfryzacji oraz digitalizacji, przekłada się na rosnące zapotrzebowania szerokiej gamy umiejętności i kompetencji,  w tym umiejętności programowania, analizy danych, projektowania interfejsów użytkownika, zarządzania projektami i komunikacji, ale również uczenia maszynowego. 

Według badania SODA (Software Development Association Poland), w polskiej branży nowych technologii brakuje blisko  250-300 tys. specjalistów i specjalistek IT. Rozwiązaniem na ten stan rzeczy może być i powinno być zwiększenie obecności kobiet w IT, których nadal jest stosunkowo niewiele w branży, a które posiadają wymagane umiejętności, kompetencje i predyspozycje. Szacuje się, że w Polsce, kobiety pracujące jako specjalistki IT, stanowią niespełna 30% wszystkich pracowników w branży.

Kobiety stanowią połowę populacji, dlatego ich obecność w branży nowych technologii IT jest niezbędna.

Badania przeprowadzone m.in. przez McKinsey & Company wskazują że większe zróżnicowanie zespołów zarówno pod względem płciowym jak i społeczno-demograficznym wzmacnia ich innowacyjność oraz kreatywność w działaniu. Ponadto zdywersyfikowane zespoły pozwalają spojrzeć na problem z różnych perspektyw oraz wpływają na jakość komunikacji i rozwiązywania problemów. 

Zwiększenie udziału kobiet w branży nowych technologii jest kluczowe również ze względu na fakt, że stanowią one połowę populacji, dzięki czemu możliwe jest tworzenie lepszych technologicznie usług i produktów, które nie są dostosowane tylko do jednej grupy. Caroline Criado-Perez w swojej książce “Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn” pisze, że rozmiar smartfonu częściej jest dopasowany do męskich dłoni, zaś oprogramowanie rozpoznające mowę może mieć problem w reagowaniu na damskie głosy, ponieważ jego nauka opiera się na męskich dźwiękach. Dlatego obecność kobiet w branży nowych technologii jest ważna, na każdym etapie tworzenia produktów, niezależnie czy są nimi aplikacje czy sprzęt, którym się posługujemy na co dzień. 

Będziemy powtarzać to zdanie ile się da: Praca w branży IT często nie wymaga znajomości kodowania ani wyższego wykształcenia. Nie wymaga też bycia konkretnej płci, wieku. Wymaga predyspozycji, wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które obecne są też w innych branżach.

Przebranżowienie? Dlaczego nie!

Z roku na rok rośnie świadomość oraz zainteresowanie branżą wśród kobiet, które coraz chętniej  podejmują decyzję o dołączeniu do IT. Co ciekawe, aż 42,8% kobiet deklaruje, że przeszło proces przebranżowienia, zaś samokształcenie i dostępne na rynku szkółki oraz kursy programowania są dla nich głównym źródłem wiedzy i nauki. Potwierdzają to również dane raportu “Kobiety na Politechnikach 2022”, które pokazują że kobiety stanowią jedynie 16% wśród absolwentów kierunków teleinformatycznych.

Analizując dane z raportu No Fluff Jobs „Kobiety w IT 2023” możemy zauważyć, że najczęstsze role jakie pełnią kobiety w branży IT dotyczącą obszaru testowania (14,95%) oraz project managementu (10%), zaś na kolejnych miejscach plasują się specjalizacje związane z kodowaniem: backend (8,84%), frontend (7,84%), fullstack (4,72%), jak i z projektowaniem interfejsów użytkownika (8%) oraz analizą biznesową (6,84%). Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywane przez nie technologie w codziennej pracy, to prym wiodą: SQL(28,77%), Javascript (20,53%), Python (14,88%), Java (10,03%), React (9,44%, C# (6,58). 

Praca w IT, to zdecydowanie więcej niż tylko pisanie kodu. 

Praca w IT, to zdecydowanie więcej niż tylko siedzenie przed komputerem i pisanie kodu. To również praca zespołowa, w której mocno liczy się komunikacja, kreatywność, kompetencje miękkie oraz umiejętność argumentacji i prezentacji danych. Co więcej, brak wykształcenia technicznego wcale nie przekreśla szans na pracę w tej branży. 

Kobiety, które rozpoczynają swoją przygodę z branżą IT, często są po studiach humanistycznych, społecznych czy ekonomicznych i na początku swojej kariery w IT wybierają stanowiska nietechniczne tj. Testowanie Oprogramowania, Analiza Biznesowa, Analiza Danych, Project/Product Manager bądź zajmują się obszarem User Experience. Warto też wspomnieć, że część kobiet pracujących w branży nowych technologii również pracuje w działach HR i administracji, marketingu czy sprzedaży.

Branża nowych technologii daje kobietom niezliczone perspektywy rozwoju oraz możliwości ciągłego rozwijania kompetencji miękkich jak i technicznych.

Kobiety pracujące w IT wskazują, że zdecydowanym plusem pracy w tej branży jest elastyczność zatrudnienia, rozumiana jako możliwość pracy zdalnej oraz dopasowanych godzin. Umożliwia im to lepsze pogodzenie pracy zawodowej z innymi obowiązkami prywatnymi oraz rodzinnymi. Atrakcyjne w porównaniu z innymi branżami wynagrodzenie oraz pozapłacowe benefity tj. budżet szkoleniowy czy 4-dniowy tydzień pracy, znacząco wpływają na satysfakcję z bycia częścią branży.

Pracodawcy z sektora nowych technologii, również zauważają jak ważna w dzisiejszych czasach jest dla pracowników kultura organizacyjna, która ułatwia dopasowanie pracy do stylu ich potrzeb i życia oraz która daje wybór. Szczególnie ważne jest to dla kobiet z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Coraz więcej firm oprócz pracy w modelu work-life balance oferuje swoim pracownikom model work-life fit. 

Coraz więcej firm oprócz pracy w modelu work-life balance oferuje swoim pracownikom model work-life fit. 

Idea work-life fit umożliwia nie tylko pracę zdalną z dowolnego miejsca i w różnych godzinach, ale przede wszystkim koncentruje się na bardziej elastycznym podejściu do samej formy realizowania zadań i pozwala skupić uwagę na jakości czyli efektach, a nie na samym czasie pracy. 

Takie podejście sprawia, że pracownicy czują się dobrze zaopiekowani przez pracodawcę, są  bardziej zaangażowani, zmotywowani oraz mniej narażeni na wypalenie zawodowe, co również przekłada się na ich efektywność oraz kreatywność w pracy. 

To o czym warto pamiętać, to fakt że obecność kobiet w branży IT nie jest niczym nowym. To kobiety tworzyły pierwszy kod, to one ogromnie przyczyniły się do powstania miękkiej strony nowych technologii, kiedy mężczyźni zajmowali się budowaniem maszyn, komputerów, hardware’u. Już w XIX wieku Lady Ada Lovelace stworzyła pierwszy program komputerowy [o niej oraz innych wspaniałych kobietach będziemy mogli przeczytać w artykule Rity Pater]. I mimo, iż na wiele lat kobiety zniknęły z rynku IT, to właśnie teraz trwa ich powrót – rewolucja kobiet, dzięki której z roku na rok umacniają swoją pozycję w branży.

Artykuł napisany w ramach współpracy z Oakywood

Oakywood to polska marka, która powstała z zamiłowania do drewna i technologii.Tworzy oryginalne drewniane akcesoria i meble, które ułatwiają organizację biura i domu, wspierają ergonomię pracy oraz na nowo definiują jej komfort. To również grupa pasjonatów, których łączą wspólne wartości, czyli jakość, zrównoważony rozwój i szacunek do innych ludzi.

Dołącz do nas jako wolontariusz_ka

Otrzymuj powiadomienia o naszych wydarzeniach